Chủ Nhật, 20/10/2019, 3:48

Chào mừng bạn đến với Website của Sở lao động Thương binh & Xã hội Thái Nguyên

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Mail

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

 

Liên kết web

 

Nội dung chi tiết
Skip portlet Portlet Menu

Trên 400 cán bộ được tập huấn về nâng cao năng lực thực hiện Luật Bình đẳng giới

16/12/2011 07:59 AM Bản để in

Thực hiện chương trình công tác Bình đẳng giới năm 2011, Trong 5 ngày từ 9 đến 15 tháng 12 năm 2011, Sở Lao động TBHX đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Luật Bình đẳng giới cho hơn 400 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn, cán bộ các cơ quan cấp huyện và đội ngũ cán bộ làm công tác Lao động - TBXH tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Tại Hội nghị tập huấn các học viên được các giảng viên truyền đạt một số nội dung quan trọng như: Tìm hiểu những khái niệm cơ bản về giới; hệ thống các văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam về bình đẳng giới; Lồng ghép giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; Tìm hiểu về vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện và bảo đảm cho bình đẳng giới... Đây là những vấn đề cơ bản nhằm nâng cao năng lực thực hiện Luật bình đẳng giới.

Thông qua lớp tập huấn này giúp các cán bộ các sở, ban, ngành, địa phương có thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về pháp luật bình đẳng giới, góp phần đưa Luật bình đẳng giới vào cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện mục tiêu xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Tác giả: Gia Thắng
 
 

Văn bản mới