Chủ Nhật, 20/10/2019, 3:35

Chào mừng bạn đến với Website của Sở lao động Thương binh & Xã hội Thái Nguyên

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Mail

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

 

Liên kết Web

 

Tin hoạt động

THÔNG BÁO

Điểm thi tuyển công chức năm 2018

THÔNG BÁO

Danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển công chức năm 2018

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh dự thi công chức năm 2018

THÔNG BÁO:Tuyển dụng công chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cần tuyển công chức năm 2018 cụ thể như sau :

THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2016 TẠI SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2016 TẠI SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà Nước ngạch chuyên viên

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Trung tâm Dạy nghề Thái Nguyên kết hợp cùng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội liên tục tuyển sinh các lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà Nước ngạch chuyên viên” cụ thể như sau:

THÔNG BÁO Điểm thi tuyển công chức năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2016 SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÁI NGUYÊN

Thông báo lịch thi

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2016 SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÁI NGUYÊN

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2016

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV; Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên; Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc giao biên chế sự nghiệp, số lượng các loại hợp đồng và tạm giao biên chế công chức hành chính năm 2016 cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức số 502/KH-SLĐTBXH ngày 21/11/2016 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên;
Trang đầu  Trang trước  1  2  3  4  5  ...  Trang sau  Trang cuối  
 
 

Văn bản mới