Chủ Nhật, 20/10/2019, 3:21

Chào mừng bạn đến với Website của Sở lao động Thương binh & Xã hội Thái Nguyên

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Mail

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

 

Liên kết web

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
11/2016/NĐ-CP 03/04/2016 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Số: 761/QĐ-BNV 20/06/2013 Về việc cho phép thành lập Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam
Số: 60/2013/NĐ-CP 19/06/2013 Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Số 45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Số: 517/QĐ-LĐTBXH 28/03/2013 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm
Số: 36/2012/TT-BLĐTBXH 28/12/2012 Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc,độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng mhọc, độc hại, nguy hiểm
Số: 33/2012/TT-BLĐTBXH 20/12/2012 Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Số: 34/2012/TT-BLĐTBXH 24/12/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ
Số: 1845/QĐ-LĐTBXH 14/12/2012 Về việc thành lập Ban chỉ đạo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Số: 1717/LĐTBXH-VLATLĐ 07/11/2012 Về việc đẩy mạnh công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Số: 25/2012/TT-BLĐTBXH 25/10/2012 V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc
Số: 43/2012/QĐ-TTg 12/10/2012 Về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi bổ sung Điều 1 của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước
Số: 2337/LĐTBXH-QLLĐNN 12/07/2012 Về việc ngăn ngừa tình trạng bỏ trốn của người lao độngVN ở Hàn Quốc và chấn chỉnh công tác đào tạo tiếng Hàn tại các địa phương
Số: 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT 30/05/2012 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dường bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Số: 3555/QĐ-BCT 22/06/2012 Về việc giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015
Số: 54/2012/NĐ-CP 22/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
Số: 97/2012/TT-BTC 18/06/2012 Về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu di-lân
Số: 673/QĐ-LĐTBXH 31/05/2012 Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Số: 486/QĐ-LĐTBXH 23/04/2012 Về việc thành lập Ban Quản lý các dự án thành phần Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015
Số: 487/QĐ-LĐTBXH 23/04/2012 Về việc quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015
Trang đầu  Trang trước  1  2  Trang sau  Trang cuối  
 
 

Văn bản mới