Chủ Nhật, 20/10/2019, 5:17

Chào mừng bạn đến với Website của Sở lao động Thương binh & Xã hội Thái Nguyên

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Mail

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

 

Liên kết web

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 709/QĐ-TTg 09/05/2013 Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Số: 592/QĐLĐTBXH 11/04/2013 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
Số: 278/QĐ-TTg 04/02/2013 Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Số: 09/2013/NĐ-CP 11/01/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng,chống mua bán người
Số: 187/QĐ-TTg 18/01/2013 Về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ
Số: 47/2012/QĐ-TTg 01/11/2012 Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
Số: 1085/CĐ-TTg 31/07/2012 Về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Số: 608/QĐ-TTg 25/05/2012 V/v phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
Số: 396/QĐ-LĐTBXH 30/03/2012 Về việc thành lập Ban nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy
Thông tư 10/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH 19/01/2012 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Số:10/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH 19/01/2012 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Số:19/QĐ-LĐTBXH 09/01/2012 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2012 - 2015
Số: 1681/CV-SLDTBXH 13/12/2011 Về việc thống kê tổng hợp đánh giá dự báo nhu cầu cai nghiện pjuc hồi giai đoạn 2011-2015
Số 52/2011/QĐ-TTg 21/09/2011 Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
Số: 33/2011/TT-BYT 26/08/2011 Quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh
Số 69/2011/NĐ-CP 08/08/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế dự phòng, chống HIV/AIDS
số 1899/QĐ-UBND 29/07/2011 Về việc thành lập trung tâm quản lý sau cai nghiện tỉnh Thái Nguyên
1724/QĐ-UBND 07/07/2011 Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015
2015/LĐTBXH-PCTNXH 23/06/2011 V/v triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Nghị định Số: 94/2010/NĐ-CP 09/09/2010 Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng
Trang đầu  Trang trước  1  2  Trang sau  Trang cuối  
 
 

Văn bản mới