Công văn số 721/SLĐTBXH-VP ngày 23/3/2020 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về việc thực hiện phòng, chống Covid-19 theo Quyết định số 936/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế

Công văn số 721/SLĐTBXH-VP ngày 23/3/2020 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về việc thực hiện phòng, chống Covid-19 theo Quyết định số 936/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế

Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” (Quyết định số 963/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 18/3/2020 và thay thế Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona”); Công văn số 701/SYT-NVY ngày 18/3/2020 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện giám sát và phòng, chống COVID-19 theo Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế;

Công văn số 721/SLĐTBXH-VP ngày 23/3/2020 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về việc thực hiện phòng, chống Covid-19 theo Quyết định số 936/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế

Để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả việc giám sát và phòng, chống Covid-19 theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong việc giám sát và phòng, chống Covid-19 theo quy định tại Quyết định số 963/QĐ-BYT.

(Tải Quyết định số 963/QĐ-BYT trên Công thông tin điện tử của Sở Lao đông-TBXH địa chỉ http://soldtbxh.thainguyen.gov.vn/viec-lam-atld)

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

                                                                                        Đặng Anh Thảo - Phó Chánh Văn phòng

 

Tải tại đây