Về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội"

Thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội " đợt xét duyệt năm 2020, cụ thể như sau:

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” là hình thức khen thưởng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tặng cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Ngành. Kỷ niệm chương chỉ có một hạng và mỗi cá nhân chỉ được tặng một lần khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

I. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương

1. Đối với cá nhân trong Ngành: Có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan.

Đối với cá nhân có thời gian công tác trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội ở các Sở, Ban, ngành, đoàn thể khác nhưng sau đó chuyển sang Ngành làm việc thì thời gian đó được cộng gộp để tính thời gian công tác trong Ngành.

Không xét tặng đối với các trường hợp nghỉ hưu từ tháng 8 năm 1995 trở về trước, trừ trường hợp sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục tham gia công tác, hoạt động liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội (thời gian công tác trước khi nghỉ hưu được cộng dồn với thời gian công tác hiện tại để xét tặng).

Riêng đối với cán bộ chủ chốt của Ngành (Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) có thời gian công tác liên tục trong Ngành từ đủ 05 năm trở lên; Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có thời gian công tác trong Ngành từ đủ 10 năm trở lên nếu được điều động sang công tác tại Ngành khác, đã hoặc chuẩn bị nghỉ hưu cũng được xét tặng.

2. Đối với cá nhân ngoài Ngành: Có từ 05 năm liên tục trở lên (hoặc ít nhất một nhiệm kỳ công tác đối với cá nhân là người nước ngoài) phối hợp chặt chẽ với Ngành thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách hoặc có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác lao động, người có công và xã hội.

3. Cá nhân có đủ điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương nhưng bị kỷ luật từ hình thức khiển trách đến dưới hình thức kỷ luật buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương khi hết thời gian bị kỷ luật. Thời gian thi hành kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

II. Hồ sơ đề nghị

- Số lượng hồ sơ 02 bộ, gồm:

+ Tờ trình kèm danh sách trích ngang của các cá nhân đề nghị xét tặng;

+ Biên bản họp của đơn vị đề nghị xét tặng;

+ Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.

Lưu ý: Việc lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân là cán bộ, công chức Văn hóa - Xã hội ở xã, phường, thị trấn do Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp và đề nghị (kèm theo văn bản xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cán bộ, công chức đang làm việc).

Tải tại đây

Biểu mẫu

Đặng Anh Thảo, Phó Chánh Văn phòng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1959

Tổng truy cập: 747509

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ghi rõ nguồn "Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên" hoặc "http://soldtbxh.thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Số 2A, đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  • 0280 3 854 911 0280 3 759 391
  • soldtbxh@thainguyen.gov.vn